Voorkeurstemmen

Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien.

Kieskring West-Vlaanderen

Stand stemopneming : vol - Laatst bijgewerkt op
12 PVDA
Nr.TitularissenStemmen%IIIIIIIV
1VANDENBERGHE Ilona5.56913,13%---
2BAEKELANDT Patrick2.1094,97%---
3LANTSOGHT Bieke2.3125,45%---
4DEGAND Peter2.1315,02%---
5VERGOTE Carole1.9534,61%---
6VANACKER Wilfried1.5133,57%---
7VANHIXE Veronique1.8604,39%---
8VANMASSENHOVE Dirk1.5613,68%---
9VANDENBERGHE Nele1.8354,33%---
10VAN LOOCKE Gilles1.4433,40%---
11LUST Petra1.8104,27%---
12DE SCHEEMAECKER Johan1.4863,50%---
13VAN OVERTVELT Melissa1.7644,16%---
14DE PAUW Ivan1.3833,26%---
15SEYNAEVE Ariane1.6984%---
16COOLSAET Marino1.5463,65%---
Nr.OpvolgersStemmen%IIIIIIIV
1BRIGITTA Stephen1.3393,16%---
2WALGRAEVE Heidi1.3083,08%---
3CALLENS Daniel1.0142,39%---
4SAELENS Heidi1.2262,89%---
5DE VREESE Martin9382,21%---
6VAN AELST Cynthia1.1382,68%---
7VANNESTE Mario9772,30%---
8DE VOLDER Rita1.1552,72%---
9VANDRIESSCHE Mieke1.3423,16%---
Legende
IAantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.
IITotaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
IIITotaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IVAanwijzing en rangschilling van de verlozenen.
%De verhouding tussen het aantal verkregen voorkeurstemmen voor de kandidaat en het totaal aantal voorkeurstemmen verkregen door alle kandidaten van dezelfe lijst.
Bijkomende informatie
AAantal aan de lijst toegekende zetels0
BTotaal aantal stembiljetten met een lijststem20.040
CTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen is gestemd6.609
DTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen en één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd2.008
ETotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd548
FStemcijfer van de lijst (B + C + D + E)29.205
GVerkiesbaarheidscijfer (F : (A + 1))
H(Halve) pot titularissen (B + E) / 210.294
I(Halve) pot opvolgers (B + C) / 213.325