Voorkeurstemmen

Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien.

Duitstalig Kiescollege

Stand stemopneming : vol - Laatst bijgewerkt op
1 VIVANT
Nr.TitularissenStemmen%IIIIIIIV
1MERTES Alain1.39026,36%---
Nr.OpvolgersStemmen%IIIIIIIV
1BALTER Michael1.77133,58%---
2PETERS Elena4348,23%---
3MEYER Andreas4027,62%---
4STIEL Diana3676,96%---
5JACOBS Sabine53710,18%---
6HOFFMANN Marco3737,07%---
Legende
IAantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.
IITotaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
IIITotaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IVAanwijzing en rangschilling van de verlozenen.
%De verhouding tussen het aantal verkregen voorkeurstemmen voor de kandidaat en het totaal aantal voorkeurstemmen verkregen door alle kandidaten van dezelfe lijst.
Bijkomende informatie
AAantal aan de lijst toegekende zetels0
BTotaal aantal stembiljetten met een lijststem1.288
CTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen is gestemd892
DTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen en één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd498
ETotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd1.872
FStemcijfer van de lijst (B + C + D + E)4.550
GVerkiesbaarheidscijfer (F : (A + 1))
H(Halve) pot titularissen (B + E) / 21.580
I(Halve) pot opvolgers (B + C) / 21.090