Voorkeurstemmen

Hier ziet u de voorkeurstemmen van een lijst. Via de keuzemenu's kan u het resultaat van een andere entiteit of van een andere lijst zien.

Kieskring Namen

Stand stemopneming : vol - Laatst bijgewerkt op
7 PARTI POPULAIRE
Nr.TitularissenStemmen%IIIIIIIV
1NEMERY Fabrice86520,47%---
2BRASSINNE Alberte4099,68%---
3VANDURME Guy3187,52%---
4GONZALEZ GONZALEZ Kiara3167,48%---
5QUARTIER William2866,77%---
6MIDADI Sarah3257,69%---
7SAUTOIS Yves3227,62%---
Nr.OpvolgersStemmen%IIIIIIIV
1CAMBIER Béatrice3047,19%---
2SMEETS Alban1663,93%---
3CORNET Bernadette2014,76%---
4GUSTIN Stéphane1623,83%---
5LEGRAND Liliane1794,24%---
6ROBERT Alain1563,69%---
7BOULARD Monique2175,13%---
Legende
IAantal stembiljetten die aan de kandidaten door overdract zijn toegekend ten belope van wat nodig is om het verkiesbaarheidscijfer te bereiken.
IITotaal aantal stemmen dat de kandidaten na overdracht hebben behaald.
IIITotaal aantal stembiljetten die nog door overdracht moeten worden verdeeld.
IVAanwijzing en rangschilling van de verlozenen.
%De verhouding tussen het aantal verkregen voorkeurstemmen voor de kandidaat en het totaal aantal voorkeurstemmen verkregen door alle kandidaten van dezelfe lijst.
Bijkomende informatie
AAantal aan de lijst toegekende zetels0
BTotaal aantal stembiljetten met een lijststem4.167
CTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen is gestemd934
DTotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-titularissen en één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd379
ETotaal aantal stembiljetten waarop voor één of meer kandidaat-opvolgers is gestemd141
FStemcijfer van de lijst (B + C + D + E)5.621
GVerkiesbaarheidscijfer (F : (A + 1))
H(Halve) pot titularissen (B + E) / 22.154
I(Halve) pot opvolgers (B + C) / 22.551